O Severské společnosti

Hlavní stránka / O Severské společnosti

Severská společnost

Severská společnost byla založena v Praze v roce 1990. Je registrována jako zájmové sdružení občanů, kteří chtějí rozvíjet všestranné přátelské styky se zeměmi evropského severu Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska. Severská společnost působí na celém území České republiky.

Čtěte také: Československo–švédská společnost (1929–1939)

Příspěvky

V roce 2008 byl Valnou hromadou stanoven členský příspěvek takto:

  • pro pracující ve výši 300,- Kč
  • pro studenty a seniory ve výši 200,- Kč

Časopis Severské společnosti

Od roku 1991 vycházel pod názvem Sobí noviny. Kromě informací o činnosti Severské společnosti obsahoval i další zprávy o životě v severských zemích. Převážně se jednalo o převzaté agenturní zprávy a informace o firmách, které působí ve stejném směru jako Severská společnost. Sobí noviny se zaměřovaly především na turistiku po evropském Severu a konání kulturních akcí, výstavy a vystoupení severských umělců v ČR. Do konce roku 1998 vyšlo celkem 23 čísel včetně dvou mimořádných (úmrtí M. Paráčka a setkání členů Severské společnosti se švédskými krajany v Rantangenu). V roce 1991 vyšlo číslo 4 i ve švédské mutaci. Od 10. prosince 1996 do konce roku 1997 byly Sobí noviny vydávány ve spolupráci s firmou Facír Liberec.

V krátkém mezidobí Severská společnost rozmnožovala svépomocí svůj Zpravodaj.

V letech 1998-2008 Severská společnost pokračuje ve vydávání časopisu pro své členy i další zájemce – tentokrát již i na Internetu. S příchodem nového šéfredaktora Michaela Stanovského byl časopis přejmenován na Severské listy. V novém formátu byl k dispozici v internetové i klasické papírové variantě. Změna názvu signalizovala vývoj od papyru k médiím třetího tisíciletí.
Časopis vycházel díky iniciativě redakce ve stále větším rozsahu a informoval o severských státech mnohem obšírněji, než dosavadní Sobí listy. Posílila se informovanost o kultuře, filmu a literatuře. Časopis přestal být úzce vázán pouze na Severskou společnost. Tištěné papírové vydání se z novinového formátu rozrostlo na šitý časopis vydávaný 4x ročně, mělo 40 či více stránek s barevnou obálkou i dvoustránkovou vložkou. V časopise byla zhruba 1/4 rozsahu věnována informacím o činnosti Severské společnosti, zbytek byly informace o severských státech.
Na rozdíl od omezených možností papírové formy Severských listů obsahovalo internetové vydání velké množství obrazového materiálu i barevných fotografií ze Severu pořízených členy Společnosti i ostatními čtenáři časopisu. Snadná dostupnost elektronické internetové verze umožnila lépe propagovat země Severu i vlastní činnost Severské společnosti.

Od roku 2009 již nedošlo dohodě o pokračování spolupráce s dosavadní redakcí a vydavatelem. Severská společnost zrušila registraci periodika Severské listy a pro své členy začala rozšiřovat svépomocí Zpravodaj o činnosti Severské společnosti, který umožňuje lépe a operativněji naplnit vizi informovat členy především o činnosti a akcích Severské společnosti. Zprvu vycházel 4x ročně, od roku 2010 již jen 1-2x ročně.

Severské listy pokračují ve své existenci, nyní již jako plně nezávislý časopis a internetový portál. Časopis je k dispozici všem zájemcům v internetové formě.

Pobočky

Severská společnost je organizována do odpovídajících teritoriálních sekcí. V místech s velkým počtem zájemců o činnost ustavuje Severská společnost místní pobočky. Taková pobočka je ustavena v Brně. Členem Severské společnosti se může stát každý, je-li starší patnácti let a má-li zájem se aktivně podílet na činnosti společnosti. Podmínkou členství je dále podání přihlášky, souhlas výboru s jeho přijetím, dodržování stanov Severské společnosti a placení zápisného a členského příspěvku, jehož výši stanovuje Valná hromada Společnosti.

Brněnská pobočka

Stránky Severské společnosti, které právě čtete se, zabývají z větší části pouze činností pražské pobočky.

Omlouváme se všem členům brněnské pobočky za stručnější nebo i chybějící informace. Všechno, co nám dá brněnská pobočka k dispozici uveřejníme, k ostatním dokumentům bohužel nemáme přístup.

Podrobnější informace o práci brněnské pobočky Vám sdělí její tajemnice paní Věra Konrádová,
tel: 511 134 463, Internet a e-mail bohužel používá velmi zřídka (brno@severskaspolecnost.cz)


RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.