Valná hromada

Hlavní stránka / O Severské společnosti / Valná hromada

Ze Stanov Severské společnosti

Valná hromada je nejvyšším nezastupitelným orgánem společnosti a má právo rozhodovat o všech otázkách společnosti. Zejména jí přísluší:

  • volit a odvolávat výbor společnosti,
  • volit a odvolávat dozorčí radu společnosti,
  • schvalovat stanovy, statut společnosti, organizační řád společnosti,
  • stanovovat výši zápisného a členských příspěvků,
  • rozhodovat o všech námitkách proti postupu výboru společnosti nebo jeho rozhodnutích,
  • volit čestného předsedu společnosti.

Valnou hromadu svolává výbor nejdéle jednou za 3 roky. Je však povinen ji svolat, jestliže o to požádá třetina členů společnosti, a to do třiceti dnů ode dne doručení této žádosti. Jestliže tak neučiní, je oprávněna třetina členů sama svolat valnou hromadu ve lhůtě dalších třiceti dnů.

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů společnosti, jestliže svolavatel prokáže, že pozval všechny členy společnosti...

(24.7.2019)

Valná hromada Severské společnosti 2018

Valná hromada Severské společnosti 2018
Valná hromada se konala 9. 12. 2018 v Praze. více

Autor: Petra Kašpárková   |   Sekce: Valná hromada

(12.5.2010)

Valná hromada Severské společnosti 2010

Valná hromada Severské společnosti konaná dne 12.5. 2010 v 17 hod. v místnosti č. 319, budova ČVTS Novotného lávka 5, Praha 1 více

Autor: Ivona Černohausová   |   Sekce: Valná hromada

(17.1.2008)

Valná hromada Severské společnosti 2008

Scházíme se opět po třech letech, které uplynuly od poslední valné hromady, abychom podali zprávu o činnosti společnosti za toto období. více

Autor: Severská společnost   |   Sekce: Valná hromada

(5.5.2005)

Valná hromada Severské společnosti 2005

Valná hromada se konala v Klubu Lávka, Novotného lávka č. 1, Praha 1 dne 5. 5. 2005. více

Autor: Jana Kypová   |   Sekce: Valná hromada

(24.4.2002)

Valná hromada Severské společnosti 2002

Valná hromada se konala 24. dubna 2002 v Klubu Lávka v Praze. Nebyla sice příliš hojně navštívena, přesto se sešlo několik desítek členů aby si popovídali o náplni činnosti Severské společnosti, zhodnotili dosavadní činnost a projednali plán akcí do budoucna. více

Autor: Severská společnost   |   Sekce: Valná hromada

(27.4.1999)

Valná hromada Severské společnosti 1999

Valná hromada se konala 27. dubna 1999 v Klubu Lávka v Praze. Nebyla sice příliš hojně navštívena, přesto se sešlo několik desítek členů aby si popovídali o náplni činnosti Severské společnosti, zhodnotili dosavadní činnost a projednali plán akcí do budoucna. více

Autor: Severská společnost   |   Sekce: Valná hromada


RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.