Valná hromada Severské společnosti 2005

Hlavní stránka / O Severské společnosti / Valná hromada / Valná hromada Severské společnosti 2005

5.5.2005

Valná hromada se konala v Klubu Lávka, Novotného lávka č. 1, Praha 1 dne 5. 5. 2005.

Zápis z Valné hromady

Valná hromada se konala v Klubu Lávka, Novotného lávka č. 1, Praha 1 dne 5. 5. 2005.
Předseda Společnosti Ing. Tejkal přivítal přítomné a upozornil, že koncem května letošního roku uplyne 15 let od založení Společnosti (23. 5. 1990).

Proběhla volba návrhové a volební komise.

Složení komise návrhové: Ing. Jaroslav Holenda, PhDr. Hana Kučerová, Marta Janíkova.

Složení komise volební: Ing. Václav Němec, PhDr. Božena Dlouhá, Ing. Květoslava Přindišová.

Předseda přednesl zprávu o činnosti Severské společnosti od poslední Valné hromady v roce 2002. Ve zprávě uvedl nejvýznamnější akce jednotlivých sekcí, zhodnotil práci brněnské pobočky a vyzvedl úroveň a význam Severských listů, jak tištěných, tak jejich internetové podoby.

Po zprávě o činnosti vystoupila Ing. Přindišová a přednesla zprávu dozorčí rady. Hospodářka Společnosti, Ing. Mikulejská, přednesla zprávu o hospodaření Společnosti od poslední Valné hromady.

V diskusi vystoupili:

Dr. Klára Kmochová – připomněla význam historika dr. Řezníčka pro Společnost, hovořila o aktivitě Společnosti, o tom, že by se pozvánky měly zasílat e-mailem a ptala se na možnou spolupráci se Skandinávským domem.

Marta Janíková – informovala o prostorách Skandinávského domu a upozornila na malou možnost jeho využití pro činnost Společnosti.

Michael Stanovský – sdělil, že Společnost si váží práce dr. Řezníčka – byl jmenován čestným členem Společnosti. Informoval o internetové verzi Severských listů a také on hovořil o možnostech Skandinávského domu.

Jaroslav Klempíř – potvrdil, že Skandinávský dům není vhodný pro potřeby Společnosti. Pozval členy na program o Grónsku, který připravuje na podzim letošního roku. Doporučil sehnat prostory, kde by setkání členů Společnosti nebylo časově omezené a větší zapojení mladých lidí do práce.

Marta Janíkova – vysvětlila možnosti pronájmu a vyzvala členy, aby sdělili výboru, mají-li možnost sehnat levné prostory. Informovala, že 4. 6. 2005 se koná zájezd do Líčkova a 21. června beseda pořádaná švédskou sekcí. Dne 7. 6. 2005 se koná tradiční setkání pořádané norskou sekcí.

Dr. Václav Němec připomněl setkání pořádané dne 12. 5. 2005 islandskou sekcí v poetické kavárně Obratník na Smíchově.

Mgr. Věra Konrádová informovala o přípravě oslavy Midssommaru v Brně a pozvala členy na tuto oslavu.

Po uzavření diskuse se schvalovala zpráva o činnosti – (1 člen se zdržel hlasování, nikdo proti), o hospodaření a zpráva dozorčí rady – (1 člen se zdržel hlasování, nikdo proti).

Dr. Němec přečetl kandidátku členů výboru, navrhl volbu aklamací. Členové vyjádřili s touto volbou souhlas.

Proběhla volba – (nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování). Usnesení přednesla PhDr. Hana Kučerová.

Na závěr předseda poděkoval členům dosavadního výboru za práci a členům Společnosti za účast na Valné hromadě.

Autor: Jana Kypová   |   Sekce: Valná hromada   |   Tisk   |   Poslat článek známému


RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.