Členská agenda, rozesílání pozvánek, příspěvky

Hlavní stránka / O Severské společnosti / Členská agenda, rozesílání pozvánek, příspěvky

 

Akce a pořady Severské společnosti

Všichni členové dostávají pozvánky na akce Severské společnosti buď prostřednictvím e-mailu nebo poštou. První možnost je oboustranně výhodnější. Severská společnost ušetří na poštovném a členové mohou být informováni operativněji – například o řadě akcí, o kterých se dozvídáme na poslední chvíli.

Všichni členové Společnosti mají možnost se zúčastňovat všech akcí a pořadů Severské společnosti, které pořádá. Tedy pokud někdo má zájem aktivně se účastnit činnosti v komunitě např. Dánské sekce, neznamená to, že by na akce připravené jinými sekcemi neměl přístup. Pokud to prostory dovolí, může se akcí zúčastnit kdokoliv – i nečlen Severské společnosti. V některých případech však musíte prokázat své členství.

Zpravodaj pro členy Severské společnosti

Součástí členství bylo do konce roku 2008 i předplatné tištěné verze Severských listů. V časopise byly uváděny informace o činnosti Severské společnosti i dalších severských spolků u nás.

Od roku 2009 je členům rozesílán samostatný Zpravodaj o činnosti Severské společnosti, který umožňuje lépe a operativněji naplnit vizi informovat členy především o činnosti a akcích Severské společnosti.

V současné době Severská společnost již Severské listy nevydává, ty však pokračují ve své existenci, nyní již jako plně nezávislý časopis s prakticky nezměněným obsahem. Časopis je k dispozici všem zájemcům v internetové formě, papírová verze se plánuje a připravuje.

Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou jediným zdrojem, ze kterého se financují jak jednotlivé akce a pořady, tak rozesílání pozvánek a členských informací. Včasné placení členských příspěvků je tedy nejen jednou ze základních povinností člena Severské společnosti, ale i projevem vůle podílet se na její činnosti.

Prosíme všechny naše členy, aby platili členské příspěvky včas. Výbor Severské společnosti na své schůzi 7. prosince 2010 rozhodl, že o těch členech, co nezaplatí příspěvky do 1. dubna, se bude  oprávněně předpokládat, že nemají dále zájem být členy Severské společnosti. Od 1. dubna 2011 se jim v tomto případě přestane zasílat Zpravodaj a pozvánky na akce.

Pokud členové nemají již zájem o další členství, prosíme, aby tuto skutečnost oznámili na adresu: Severská společnost, Hornoměcholupská 42, 102 00 Praha 15. Oznámení je možné i e-mailem  info@severskaspolecnost.cz. Na tuto e-mailovou adresu též laskavě zašlete případné změny Vaší poštovní či e-mailové adresy.

Členské příspěvky můžete platit poštovní poukázkou nebo převodem na účet Severské společnosti.

Platba členských příspěvků (PRAŽSKÁ POBOČKA):

Pro platbu převodem z účtu potřebujete znát tyto údaje:

 • číslo účtu pražské pobočky: 478944633 – kód banky: 0300
 • variabilní symbol: vaše členské číslo
 • výše příspěvků:
  studenti a senioři – 200 Kč ročně,
  ostatní – 300 Kč ročně,
  zápisné se platí v prvním roce členství ve stejné výši.

Pokyny pro vyplňování poukázek:

Příspěvky můžete zaplatit i poštovní poukázkou. Poštovní poukázku používejte typ "A" – obdržíte jej na každé poště – vyplňte podle následujícího vzoru:

 • dejte pozor na správné vyplnění ČÍSLA ÚČTU a KÓDU BANKY
 • nevyplníte-li VARIABILNÍ SYMBOL (Vaše členské číslo), budeme mít problém zjistit, že peníze přišly opravdu od Vás. (na předvyplněném vzoru je jako příklad číslo 692 – to pochopitelně musíte nahradit číslem svým)

Členské příspěvky (BRNĚNSKÁ POBOČKA)

Prosím, kontaktujte tajemnice pobočky Mgr. Věru Konrádová, tel: 511 134 463.
Číslo účtu brněnské pobočky: 1351893319 – kód banky: 0800.


RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.