Valná hromada Severské společnosti 1999

Hlavní stránka / O Severské společnosti / Valná hromada / Valná hromada Severské společnosti 1999

27.4.1999

Valná hromada se konala 27. dubna 1999 v Klubu Lávka v Praze. Nebyla sice příliš hojně navštívena, přesto se sešlo několik desítek členů aby si popovídali o náplni činnosti Severské společnosti, zhodnotili dosavadní činnost a projednali plán akcí do budoucna.

Ing. Tejkal přednesl zprávu o činnosti, na závěr poděkoval všem spolupracovníkům z řad výboru i jednotlivých sekcí, kteří svoji práci dělají ve svém volnu bez nároku na jakoukoliv odměnu. Zdůraznil, že bez jejich přispění bychom nikdy nebyli tam, kde jsme.

Schůzi vedla Ing. Němcová, Ing. Stolz přednesl zprávu revizní komise a Ing. Mikulejská zprávu o hospodaření. Na závěr paní Kulišová přednesla usnesení včetně drobných úprav Stanov a zvýšení členského příspěvku důchodců a studentů na 100 Kč *).

V diskusi vystoupilo řada členů, Dr. Němec nadnesl problém rozšiřování Společnosti nejen na pobočky v Praze a Brně, ale i na zbytek republiky. Ing. Dobrovský připomněl, že výše poštovného nás nutí neposílat vždy samostatné pozvánky na akce, ale o řadě z nich informovat pouze na stránkách papírových Severských listů.

V diskusi vystoupili i dr. Havelka a řada dalších, kteří převážně kladně hodnotili činnost Společnosti, vydávání Severských listů a dobře zvolené místo pro schůzky v Klubu Lávka. Byl vznesen i návrh, zda by nebylo vhodné pořádat schůzky pravidelně, například každou duhou středu.

Ing. Němcová navrhla budoucímu výboru, aby uvažoval i o jiných zdrojích financí než je příspěvek MZV a sponzorské dary, například je zde možnost grantů. Vyzvala členskou základnu, zda by se nenašel někdo ochotný s tím pomoci.

Všechny materiály z Valné hromady postupně přineseme v plném znění..

Program

  • Zpráva o činnosti od poslední Valné hromady
  • Zpráva revizní komise
  • Zpráva o hospodaření
  • Diskuse
    • Přestávka, občerstvení (káva)
  • Volba nového výboru
  • Usnesení
  • Promítání – ukázka Severských listů na Internetu

Rámcový plán činnosti na rok 1999

Duben

Švédská sekce – Festival spisovatelů Praha, týden setkání besed a čtení světových spisovatelů, Švédský den se koná 12.4.1999 v Divadle v Celetné
Finská sekce – beseda o finské přírodě
Islandská sekce – 20.4.1999, promítání videofilmů, 17 hodin, Klub Lávka
Brno – Hans Christian Andersen, beseda o díle dánského pohádkáře s ukázkami
Valná hromada Severské společnosti – 27.4.1999, 16.30, Klub Lávka

Květen

Norská sekce – kulturní pořad ke státnímu svátku Norského království

Červen

Dánská sekce – večer u příležitosti státního svátku Dánského království – 10.6.1999, Klub Lávka
Švédská sekce – kulturní pořad u příležitosti státního svátku Švédského království
Brno – Midsommaren, oslava Slunovratu

Září – říjen

Islandská sekce – Severská kavárna – beseda o Islandu v restauraci Reykjavík
Norská sekce – účastníci expedice na Špicberky
Brno – česká kultura o E. Griegovi, přednáška dr. Řezníčka

Listopad

Islandská sekce – účastníci expedice na Island

Prosinec

Norská sekce – tradiční večer k norsko-českým přátelským vztahům
Finská sekce – slavnostní koncert u příležitosti státního svátku Finské republiky v Rudolfinu
Brno – oslava svátku sv.Lucie
Program může být samozřejmě změněn a doplněn podle aktuálních možností jednotlivých sekcí. Věříme, že jako v minulém roce, budou i letos akce se zájmem přijímány a hojně navštěvovány
 

*) Od roku 2008 platí nová výše příspěvků

Autor: Severská společnost   |   Sekce: Valná hromada   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Fotografie k článku

Valná hromada 1999

Valná hromada 1999

Ing. Němcová, Ing. Tejkal

Ing. Němcová, Ing. Tejkal

Ing. Tejkal

Ing. Tejkal

Ing. Bořík, M. Janíková Ing. Tejkal

Ing. Bořík, M. Janíková Ing. Tejkal


RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.