Valná hromada Severské společnosti 2002

Hlavní stránka / O Severské společnosti / Valná hromada / Valná hromada Severské společnosti 2002

24.4.2002

Valná hromada se konala 24. dubna 2002 v Klubu Lávka v Praze. Nebyla sice příliš hojně navštívena, přesto se sešlo několik desítek členů aby si popovídali o náplni činnosti Severské společnosti, zhodnotili dosavadní činnost a projednali plán akcí do budoucna.

Na začátku schůze bylo historikovi Ladislavu Řezníčkovi uděleno čestné členství v Severské společnosti. Obdržel je za vzácnou přízeň a pochopení, za nezištnou spolupráci při úsilí rozvíjet přátelství mezi národy severských zemí a České republiky.
Ing. Tejkal přednesl zprávu o činnosti, na závěr poděkoval všem spolupracovníkům z řad výboru i jednotlivých sekcí, kteří svoji práci dělají ve svém volnu bez nároku na jakoukoliv odměnu.
V diskusi vystoupilo řada členů.

Přehled hospodaření

1999

příjmy
příspěvek MZV 110 000 Kč
členské příspěvky 24 265 Kč
dary 36 788 Kč

výdaje
Severské listy 105 000 Kč
pronájmy, honoráře 56 126 Kč
režie Společnosti 24 000 Kč
autobus do Brna 13 500 Kč
výdaje byly větší o 48 758 Kč

2000

příjmy
příspěvek MZV 150 000 Kč
členské příspěvky 34 720 Kč
dary 40 600 Kč

výdaje
Severské listy 110 000 Kč
pronájmy, honoráře 50 778 Kč
režie Společnosti 24 360 Kč
autobus do Brna 5 500 Kč
příjmy byly větší o 15 480 Kč

2001

příjmy
příspěvek MZV 185 000 Kč
členské příspěvky 32 850 Kč
dary 10 000 Kč

výdaje
Severské listy 100 000 Kč
pronájmy, honoráře 92 500 Kč
režie Společnosti 32 844 Kč
autobus do Brna 4 000 Kč
výdaje byly větší o 4 979 Kč

Na účtu je k 21.4.2002 zůstatek 21 826 Kč

Návrh členů výboru a dozorčí rady

Ing. Jiří Bartoň
Ing. Vladislav Doležal
Ing. Bohumil Fleming
Ing. Peter Foltinský
Ing. Jaroslav Holenda
Marta Janíková
Mgr. Věra Konrádová
Jana Kulišová
Jana Kypová
Ing. Daniela Mikulejská
Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.
Ing. Květoslava Přindišová
Ing. Michael Stanovský
Ing. Ivo Šádek
Ing. Jaroslav Tejkal

Usnesení valné hromady

Valná hromada

I. schvaluje

 1. zprávu o činnosti Severské společnosti od poslední Valné hromady přednesenou výborem,
 2. zprávu dozorčí rady o revizi hospodaření,
 3. zprávu o hospodaření společnosti za období 1999 až 2001,

II. volí

 1. výbor Severské společnosti ve složení: Bartoň, Doležal, Foltinský, Holenda, Janíková, Konrádová, Kypová, Mikulejská, Němcová, Stanovský, Šádek, Tejkal,
 2. dozorní radu ve složení: Flemming, Kulišová, Přindišová

III. děkuje

 1. Dosavadnímu výboru a funkcionářům za jejich obětavou práci a přeje mnoho zdaru nově zvoleným orgánům.

IV. ukládá zvolenému výboru

 1. dále rozvíjet dosavadní rozsáhlou a pestrou činnost Severské společnosti, zejména zajímavým způsobem seznamovat členy i širší veřejnost s životem zemí evropského Severu,
 2. za tím účelem dále rozvíjet pracovní a společenské styky s velvyslanectvími severských zemí v ČR,
 3. zainteresovat ve zvýšené míře severské firmy působící v ČR na sponzorování činnosti Severské společnosti,
 4. pokračovat ve vydávání Severských listů, posoudit možnost jejich veřejné distribuce a informovat členskou základnu o akcích, jejichž termín bude znám v dostatečném předstihu, prostřednictvím tohoto časopisu,
 5. usilovat o rozšíření členské základny Severské společnosti, zejména o zapojení studentů a dalších členů, a to jak prostřednictvím náborových akcí v univerzitních městech, tak i prostřednictvím Severských listů,
 6. usilovat o zvýšení zájmu MZV o činnost společnosti nejen po finanční stránce,
 7. projednat další náměty k činnosti Severské společnosti přednesené v diskusi.

V. doporučuje zvolenému výboru

1. koordinovat činnost sekcí a zajistit pravidelnost akcí

Autor: Severská společnost   |   Sekce: Valná hromada   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Fotografie k článku

Historik Ladislav Řezníček

Historik Ladislav Řezníček

Ladislav Řezníček přebírá čestné členství od předsedy Severské společnosti Jaroslava Tejkala

Ladislav Řezníček přebírá čestné členství od předsedy Severské společnosti Jaroslava Tejkala

Lidmila Němcová a Jaroslav Tejkal vedou Valnou hromadu.

Lidmila Němcová a Jaroslav Tejkal vedou Valnou hromadu.

členové Severské společnosti na Valné hromadě

členové Severské společnosti na Valné hromadě

foto Jiří Bartoň

RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.