Valná hromada Severské společnosti 2018

Hlavní stránka / O Severské společnosti / Valná hromada / Valná hromada Severské společnosti 2018

24.7.2019

Valná hromada Severské společnosti 2018 Valná hromada se konala 9. 12. 2018 v Praze.

 

Zpráva o činnosti Severské společnosti

 

Dámy a pánové, milé členky a členové Severské společnosti, vážení hosté. Z pověření výboru vás vítám na valné hromadě.

Výbor pracoval ve složení: 

Marta Janíková - předsedkyně

Ivona Černohausová - místopředsedkyně 

Jana Kulišová - hospodářka

Jiří Bartoň                           - kronikář a fotograf       

Vedoucí sekcí:

Ivona Černohausová - dánská sekce

Jana Holá - švédská sekce

Hana Kučerová - finská sekce

Lidmila Němcová - islandská sekce

Ivo Šádek - norská sekce  

Brněnskou pobočku vedl - Václav Fencl

Dozorčí rada: - Božena Dlouhá

- Hrubešová Hana

- Šmejkalová Zdena

 

Scházíme se po třech letech od členské schůze, která byla svolána za účelem provedení změn ve Stanovách Severské společnosti tak, aby byly v souladu s Novým občanským zákoníkem. Tuto členskou schůzi, konanou při příležitosti oslavy svátku Svaté Lucie, lze  stavět na úroveň valné hromady. Vzhledem k tomu, že právě na této akci je největší účast členů, zvolili jsme opět tento den, abychom se ohlédli na činnost společnosti v posledním období.

Dříve než se naší činnosti budeme věnovat, připomeneme si datum ustavení Severské společnosti, a to 23. května 1990 v Praze, za účasti 102 zájemců. Počet členů uvádím proto, že dnes máme 82 členů,  ale během 28 let trvání společnosti se v ní vystřídalo přes 1100 členů, včetně brněnské pobočky, platících členské příspěvky někdy pravidelně, někdy ne. Protože společnost je na členské příspěvky odkázána, jsme nesmírně vděčni všem, kteří věnují větší částku. S dotacemi už počítat nemůžeme. Stále hledáme možnosti získání finanční podpory. V současné době jsme uvítali návrh nového člena výboru Jana Marušky na oslovení velvyslanectví s prosbou o finanční podporu na aktualizaci našich webových stránek.

Nejvíce navštěvované akce pod vedením Jany Holé jsou dvě: Oslava letního slunovratu Midsommar a  Oslava svátku Svaté Lucie. Na těchto akcích se dodnes aktivně podílejí bývalí studenti švédštiny pod vedením naší dlouholeté členky Evy Novákové z VŠE a její vynikající  glögg. Patří jí velký dík. 

Při organizaci Midsommaru je problém s hledáním vhodných míst u vody. Prostor by bylo hodně, ale všechny jsou nad naše finanční možnosti. Pokud by někdo z členů  věděl o vhodném prostoru, byli bychom za toto upozornění vděčni. Máte-li námět na zajímavou akci, rádi se organizace ujmeme.

Z dalších akcí švédské sekce ještě namátkou uvádím: Gripeny ve výzbroji Armády České republiky, beseda o Životě za polárním kruhem, setkání s velvyslankyní Švédského království paní Viktorií Li.

Aktivní byla také islandská sekce pod vedením Lidmily Němcové, která se ještě navíc věnovala Pobaltským státům. Opět namátkou zmiňuji: Litva - jezerním labyrintem k jantarovému pobřeží za účasti velvyslance Litevské republiky, Island – život s nádechem ledu, Schůzka na Islandu Gorbačov - Reagan, beseda s Cyrilem Svobodou, historie Pobaltských států.

Vedoucí norské sekce Ivo Šádek jako každoročně zajistil přednášku našeho známého Ingvara Brenny na téma Co hýbalo Norskem. Jistě se podaří uskutečnit setkání s novým velvyslancem Norska panem Robertem Kvile.

Vedoucí dánské sekce Ivoně Černohausové se ve spolupráci s dánským velvyslanectví nepodařilo najít vhodný termín pro setkání s novým velvyslancem panem Ole Frijs-Madsenem, mělo by se uskutečnit v nejbližších měsících v novém roce. Velice poutavá byla prezentace cesty po Grónsku Zdeňka Lyčky. V letošním roce se žádná akce nekonala.

Vedoucí finské sekce Hana Kučerová bohužel onemocněla a  přestěhovala se k rodině do Finska. Stačila ještě zajistit přednášku 100 let Finské republiky za účasti velvyslankyně Heleny Tuuri, která v letošním roce skončila ve funkci velvyslankyně v ČR. Novým velvyslancem se stal pan Jukka Uolevi Pesola, se kterým se jistě také setkáme. Finské sekce se ujme Jan Maruška, který byl již zvolen do výboru společnosti.

Považovali jsme setkání s velvyslanci za zajímavá, ale účast na posledním setkání s velice sympatickou velvyslankyní Švédska paní Li byla malá. Zřejmě jsme zahlceni tolika informacemi na internetu, že si nejsme jisti, že  nám bude sděleno něco, co se tam nenalezneme.

Pro výbor a zvláště vedoucí sekcí by byly velice přínosné náměty členů na akce, které bychom rádi zajistili. 

Na našem posledním setkání při oslavě Lucie bylo předáno čestné členství paní Ireně Karlsson, jako ocenění za její mnoholetou nezištnou výuku švédštiny. Každoročně jsme tak získávali významný příspěvek do rozpočtu společnosti. Protože na této poslední akci nebyl přítomen pan Pavel Dobrovský, který výuku zajišťoval, chtěla bych mu poděkovat dnes. 

Všem vedoucím sekcí, hospodářce Janě Kulišové a kronikáři Jiřímu Bartoňovi, patří poděkování za jejich dobrovolnou činnost ve prospěch Severské společnosti s tím, že věřím, že budou i nadále v této činnosti pokračovat.  Děkuji rovněž Petře Kašpárková, která se stará o rozesílání pozvánek a Zpravodaj, který bude v elektronické podobě rozeslán v lednu 2019. 

Paní Haně Kučerové děkuje výbor za dlouholetou činnost a přeje jí ještě hodně spokojených roků ve Finsku.

Vám všem přeji klidné, spokojené vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce.

Děkuji za pozornost a těším se na setkání na některé naší akci.


Marta Janíková

předsedkyně Severské společnosti


Přílohou zprávy o činnosti je zpráva o hospodaření, přednesená hospodářkou Janou Kulišovou.

 

 

Usnesení Valné hromady Sverské společnosti,

      konané dne 9. prosince 2018 v Praze 


Valná hromada Severské společnosti

1. schvaluje

    a) zprávu o činnosti za uplynulé období, kterou přednesla předsedkyně Marta Janíková, při této příležitosti děkuje odstupující Haně Kučerové,

     b) zprávu o hospodaření, kterou přednesla Jana Kuličová,

 2. bere na vědomí zvolení nového výboru ve složení:

Jiří Bartoň, Ivona Černohausová, Václav Fencl, Jana Holá, Jana Kulišová, Marta Janíková, Jan Maruška,  Lidmila Němcová, Ivo Šádek.

Dozorčí rada: Božena Dlouhá, Hana Hrubešová, Zdena Šmejkalová.

3. ukládá nově zvolenému výboru

        a) sejít se do 1 měsíce, zvolit předsedu a rozděli funkce tak, aby byl výbor schopen pokračovat v dosavadní činnosti,

     b) aktualizovat a doplňovat co nejrychleji zprávy na webových stránkách společnosti,

         c)  zpracovávat podněty od členů společnosti pro zkvalitnění činnosti,

         d)  hledat náměty na programy, na které by bylo možno získat dotace

        e) zlepšit komunikaci s brněnskou pobočkou vedenou pane Václavem Fenclem

 

Autor: Petra Kašpárková   |   Sekce: Valná hromada   |   Tisk   |   Poslat článek známému


RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.